image

அவுட்ரீச் பிரிவு

தேசிய ஆபத்தான மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் அவுட்ரீச் பிரிவு, சிகிச்சை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் போதைப்பொருள் மீதான தேவையை குறைப்பதில் குறிப்பாக கவனம் செலுத்துகிறது மற்றும் மக்களின் விழிப்புணர்வை மேம்படுத்துவதன் மூலம் போதைப்பொருள் விநியோகத்தை குறைக்க சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. சிகிச்சை மற்றும் மறுவாழ்வு செயல்முறை மூலம் போதைப்பொருளிலிருந்து விடுபடுவதற்கும் குடும்ப ஆலோசனை மூலம் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களை மேம்படுத்துவதற்கும் போதைப்பொருள் சார்ந்தவர்களில் திறன்களை வளர்ப்பதற்கு நாங்கள் கரை ஒதுங்குகிறோம்.ஒன்பது மாகாணங்களுக்குள் பதினெட்டு மாவட்டங்களில் அவுட்ரீச் பிரிவு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறது. அவுட்ரீச் பிரிவின் படி தலைமை அலுவலகத்திலிருந்து பின்வரும் மையப்படுத்தப்பட்ட சேவைகளை வழங்குதல்.
புதிய மருந்து பயன்படுத்துபவர்களை அடையாளம் கண்டு பதிவு செய்யுங்கள்.

 • சிகிச்சைகள் மற்றும் மத்தியஸ்த வடிவ மருந்துக்காக அனுப்பப்படுகிறது.
 • என்.டி.டி.சி.பி மற்றும் தனியார் மையங்களில் உள்ள புனர்வாழ்வு மையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
 • அரசு மருத்துவமனை கிளினிக்கில் ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல்.
 • பின்தொடர்தல்களை நடத்துங்கள்.
 • ஆலோசனை மருந்துகள் பயனரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள்.
 • வேலையின்மை, சட்ட நிலை, சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் பிற சமூகப் பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகளுடன் வழிகாட்டுதல்.
 • பள்ளி, பெற்றோர், சமூகம், அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள், இளைஞர் குழுக்கள், தொழிலாளர்கள், தோட்டத் துறை, சட்ட அமலாக்கத் துறை மற்றும் சுகாதாரத் துறை ஆகியவற்றிற்கான தடுப்பு மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்களை நடத்துதல்.
 • இளைஞர் குழுக்கள், அரசு அதிகாரிகள், சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் மற்றும் அமைப்பு சாராத அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சித் திட்டங்களை நடத்துதல்.
 • சம்பந்தப்பட்ட மாகாணத்தில் தலைமைச் செயலாளரால் மாகாண மருந்து தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை திட்டங்களை நேரடியாக நடத்துதல்.

  அவுட்ரீச் அதிகாரிகளின் தொடர்புத் தகவல்

  இல்லை பெயர் இருப்பிட பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் முகவரி அலைபேசி எண்.
  1 திலம் பிரியங்கரா விக்ரமராச்சி திம்பிரிகஸ்யாய உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி dilumwickramaarachchinddcb@gmail.com 071 5114640
  2 கே.ஜி.தரங்க குமரதுங்க கெஸ்பேவா DS உதவி ஆலோசகர் kgtharangakumarathunga@gmail.com 703793086
  3 R.P.கல்ஹரி வசனா மகாரகம உதவி ஆலோசகர் kalhariwasu@gmail.com 717790031
  4 K.C.M.De சில்வா தேஹிவாலா DS உதவி ஆலோசகர் kcmadushan.devi@gmail.com 771684073
  5 P.A.N.பத்மசிறி ஹோமகம ஆலோசனை உதவியாளர் nadee.peli@gmail.com 703863144
  6 W.N.C.பிரசன்னா ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர கோட்டே ஆலோசனை உதவியாளர் ncp555sjp@gmail.com 715945762
  7 W.H.K.அல்விஸ் ரத்மலனா DS ஆலோசனை உதவியாளர் hirankavinda19@gmail.com 718639397
  8 P.P.U லக்மலி கடுவேலா உதவி ஆலோசகர் udeshi.ppl@gmail.com 071 5735470
  9 தேவிகா மதுரபெருமா சீதாவாகா ஆலோசனை உதவியாளர் 071 6334535
  10 J.G.இசு மசுஷன் கொழும்பு ஆலோசனை உதவியாளர் Jayawardhanaisuru@gmail.com 773155466
  11 R.A துஷாரா நில்மினி கொலோனாவா உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி thunilminirupasinghe@gmail.com 071 8544432
  12 A மோனிகா சி அமரசிங்க மொரட்டுவ உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி minicanddcb@gmail.com 071 8544429
  13 N.K.P தமயந்தி படுக்க உதவி ஆலோசகர் nkpdamayanthi@gmail.com 070 2195841
  14 D.M.தனுஷ்கா பிரியலால் திசாநாயக்க கொழும்பு மாவட்டம் உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி dissanayakedmdp90@gmail.com 070 1901025
  15 T G அரியரத்னா கண்டி அவுட்ரீச் அதிகாரி tariyarathna7119@gmail.com 071 8544439
  16 R.R.அஞ்சலி ராஜபக்ஷ மாத்தலே ஆலோசனை உதவியாளர் Anju1zero1@gmail.com 0702759745/0770367927
  17 சஞ்சீவா விஜேரத்னா நுவரெலியா அவுட்ரீச் அதிகாரி sanjeewa.nddcb@gmail.com 071 4225018
  18 தாமரை செனவிரத்ன அனுராதபுரம் அவுட்ரீச் அதிகாரி ctsenevirathna366@gmail.com 705935735
  19 N.G.D.S.வெஜெசிங்க பொலோனருவா உதவி ஆலோசகர் 712422480
  20 H.G சமீரா லக்மல் மாதாரா உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி clakmalbandara@gmail.com 071 3965040
  21 L K S மல்குமாரி Galle அவுட்ரீச் அதிகாரி samanthamalkumari@gmail.com 071 8050564
  22 V.G.C.சுப்புன்சலா ஹம்பாந்தோட்டா ஆலோசனை உதவியாளர் chamarisupunsala2@gmail.com 711830426
  23 FR.SC தொட்டாவட்டேஜ் கெகல்லே அவுட்ரீச் உதவியாளர் sthotawathage@gmail.com 076 3030848
  24 SAD சனிகா அபேசிங்கா ரத்னபுர உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி dhyanichani2011@gmail.com 071 3613913
  25 C I K அமராகூன் பதுல்லா உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி chanishya1@gmail.com 702145624
  26 தினேஷ் சதுரங்கா பதுல்லா ஆலோசனை உதவியாளர் 718806846
  27 B அஜித் குமார் மோனராகலா அவுட்ரீச் உதவியாளர் ajithkumara1989bk@gmail.com 070 2803837
  28 G விஜயதர்ஷன் மட்டக்களப்பு உதவி ஆலோசகர் gvijayatharshan@gmail.com 077 1001715
  29 A.H.M. சஃப்வான் திருகோணமலை உதவி ஆலோசகர் mohomedsafwan1991@gnail.com 071 1786997
  30 M.ரஷாத் அம்பாரா உதவி கல்வி அலுவலர் 767191119
  31 சுரங்கி வெலகேதரா குருநாகல் உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி surangiwelagedara@gmail.com 071 9077404
  32 நதீகா சந்தநாயக்க குருநாகல் உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி sandanayakau@gmail.com 768673660
  33 லக்மீ நிலங்க குருநாகல் உதவி ஆலோசகர் lakmee.pd@gmail.com 702279827
  34 N.D திலினா ஜெயவர்தனா புட்டலம் உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி jayawardana988@gmail.com 071 7686216
  35 பட் ஹாய் மனு நெட் யூ ஜே எலா, மஹாரா, நெகாம்போ, வட்டாலா உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி buddhima33@gmail.com 713663633
  36 B.A.A.S.K குமாரி கம்பாஹா உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி shyamabeysinghe904@gmail.com 071 9077262
  37 தில்லினி மதுஷானி களுத்துறை உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி kdmadhushani@gmail.com 710339200
  38 உளவுத்துறை kalutara உதவி அவுட்ரீச் அதிகாரி buddhiperera80@gmail.com 071 0682390
  39 S.ஜெய் பிரகாஷ் மன்னார், வ un னியா (கவர்அப்) ஆலோசனை உதவியாளர் prakashsebestian@gmail.com 0773550484/0763812884
  40 J சியாமி வயலட் யாழ்ப்பாணம் அவுட்ரீச் உதவியாளர் siyaviolet@gmail.com 077 0760222
  41 S.வனிகதுங்கே தலைமை அலுவலகம் ஆலோசனை உதவியாளர் senali.wanigathunge94@gmail.com 714836635
  42 W.M.A.S.விஜேகூன் தலைமை அலுவலகம் ஆலோசனை உதவியாளர் aruniwijekoon672@gmail.com 0714912122/0773634218

  மனநல மருத்துவ கிளினிக்குகளின் தகவல்

  செய்திகள் & சிறப்பம்சங்கள்

  ஆண்டு முன்னேற்ற அறிக்கைகள் மற்றும் நிலை அறிக்கைகள்